T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANTALYA / DÖŞEMEALTI - Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi

TARİHÇEMİZ

Okul idaresi ve öğretmenler olarak bizler, Atatürk’ün gösterdiği yolda çağdaş, laik, üretken, kendini ifade edebilen, değişime açık, Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı, pozitif düşünen ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden nitelikli bireyler yetiştirmek üzere bu okulda görev yapmaktayız. 

         Geleceğin Türkiyesi için eğitimli, bilinçli, kültürlü, başarılı ve yarına umutla bakan bireyler yetiştirmede örnek olmak maksadıyla öğrencilerimizin fikirlerine değer veririz. Sürekli gelişme düşüncesinden hareketle, yaratıcılığı  ve yenilikleri destekleriz. Bizim için katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır. Biliyoruz ki: çağımız bilgiyi öğretme çağı değil; bilgiye ulaşma yollarının öğretildiği çağdır. Bu nedenle önemli olan bütün öğrencilerin “öğrenmeyi” öğrenmelerini sağlamaktır. Eğitimde kaliteyi hep ön planda tutarız.

         Bu düşüncelerle eğitim ve öğretimi sürdürdüğümüz okulumuz, Antalya ili merkez ilçesine 16 km. uzaklıkta olan  Yeniköy beldesinde 1992 – 1993 eğitim – öğretim yılında hizmete açılmıştır.

         1992 – 1993 eğitim öğretim yılında bugünkü okul bahçesinde bulunan Yeniköy ortaokulunun yeni binasına taşınması ile Döşemealtı yöresinin ortaöğretim ihtiyacının karşılanabilmesi için   2688m2 alanda 2 katlı, 18 derslikli Yeniköy Döşemealtı Lisesi, kurucu müdür Yılmaz ÖZMEN ve az sayıda öğretmen ile hizmete açılmıştır. Daha sonraki yıllarda okulumuz hizmet binasının eğitim öğretime elverişli olmaması nedeniyle 1,5 yıl süreyle geçici binalarda hizmete devam etmek zorunda kalmıştır.
            Hayırsever vatandaşımız merhum Mustafa Aydın’ın eşi Ayten Aydın ve çocukları Tevfik ,Veli , Ferhat ve Talat Aydın tarafından yaptırılarak milli eğitime bağışlanan 7864 m2 alanda 3 katlı ve 26 derslikli yeni okul, 2001 tarihinde eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancı tarafından hizmete açıldı.

Okul müdürü Yılmaz ÖZMEN’İN emekli olması ile boşalan okul müdürlüğüne matematik öğretmeni Tevfik KAHVECİ getirildi. 10 yıl hizmet veren Tevfik KAHVECİ’nin Antalya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atanması ile boşalan okul müdürlüğüne okulumuz müdür yardımcılarından Sebahattin AKYIL atandı. Sebahattin AKYIL´ın, Mustafa Ayten Aydın Lisesi okul müdürlüğü görevi 2010 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanmasıyla son bulmuştur. 2010 yılında Osman DEMİRALAY okul müdürlüğüne atanmıştır.2014 yılında Ahmet DEMİR kısa bir dönem okul müdürü olarak çalışmıştır.2014 yılı Aralık ayında Hasan BAHŞİ okul müdürü olarak atanmış ve halen çalışmalarını devam ettirmektedir.

7864 m2  alanda tek blok üzerine 3 katlı olarak inşa edilen okulumuzda 28 derslik 1 bilgisayar laboratuarı, 1 fizik laboratuarı, kimya, biyoloji dersleri için ortak kullanılan 1 fen bilimleri laboratuarı, 1 kütüphane, 1 müzik odası, 1 resim odası,  1  öğretmen odası, 1 arşiv odası, 2 rehberlik servisi odası, 1 test odası, 1 öğrenci kantini ve bir temizlik odası bulunmaktadır.

Okulumuzda 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, toplam 49 öğretmen, 1 memur ve kadrolu  4 hizmetli görev yapmaktadır.

         Okulumuzda normal öğretim yapılmaktadır. Okulumuz 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Anadolu Lisesi kategorisinde olup 2015-2016 yılı sonunda  genel lise bölümü 12. sınıflarının mezun olması ile sonlandırılacaktır. Ayrıca sınıf tekrarı durumunda olan bir tane genel lise 11.sınıf şubemiz   2016-2017 yılında mezun olacaktır. Okulumuzda 28 şubede toplam 801 öğrenci eğitim - öğretim görmektedir. Sınıflarda  öğrenci mevcudu ortalaması 29 kişidir.

       Okul içinde kapalı devre kamera sistemi mevcuttur. Bilgisayar laboratuarında 18 + 2, idareci odalarında 4, öğretmenler odasında 4, kütüphanede 1 olmak üzere toplam 29 bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuarında, idareci odalarında, öğretmenler odasında  ve kütüphanede internet bağlantısı vardır. İsteyen öğrenciler bilgisayar laboratuarında ve  kütüphanede  bulunan bilgisayardan internete girebilmektedirler.

         Okul kütüphanesi nöbetçi öğretmenlerin gözetiminde nöbetçi öğrencilerin sırayla görevlendirilmesiyle faaliyettedir. Okul kütüphanesinde 3830 adet  kitap bulunmaktadır. Hedefimiz 2016 – 2017 öğretim yılında kitap sayısını 5000 adede çıkarmaktır.

         Sınıflarda ve laboratuarlarda Fatih Projesi kapsamında 32 adet etkileşimli tahta bulunmaktadır.Okulumuzun web sayfası oluşturulmuştur.  Öğrencilerle ilgili bilgilere (devam durumu, notlar, sınav tarihleri vb.) internet üzerinden ulaşmak mümkündür.

         Antalya’nın turistik bir bölge olması sebebiyle bölgemiz de yoğun bir şekilde göç almakta ve bölgenin nüfusu sürekli artmaktadır.   Bu durum önümüzdeki öğretim yıllarında okulun fiziki kapasitesinin yetersiz kalması riskini ortaya çıkarmaktadır. 

Öğretmelerimizin hizmet yılı ortalaması 15 yıl olup, içlerinden 13’ü yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 7’si uzman öğretmendir. Okulumuzda 51 öğretmen görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerden 49’u kadrolu, 2’si de ücretlidir. Okulumuzda öğretmen sirkülasyonu yok denecek kadar azdır ve öğretmen açığı bulunmamaktadır.

         Okulumuz idarecileri ve öğretmenleri arasında olumlu bir iletişim mevcuttur. Okul saatleri dışında da akşam yemekleri vb. sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Öğretmenlerimiz, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması açısından okul çıkışı saatlerinde hizmet içi eğitimlere katılabilmekte ve okul yönetimi de bunu teşvik etmektedir. Öğretmenlerin tamamı bilgisayar kullanımı konusunda sertifika sahibi olup, bilgisayar kullanabilmektedir.

Okulumuzda düzenlen sosyal ve kültürel faaliyetlerin öğrenci başarısına olumlu katkısını bildiğimizden, spor, sivil savunma,satranç,  gezi,tanıtım  ve turizm, sosyal yardımlaşma ve Kızılay, sağlık beslenme ve Yeşilay, fotoğrafçılık,demokrasi,insan hakları ve yurttaşlık,kütüphanecilik,kültür ve edebiyat,müzik,resim felsefe ve düşünce eğitimi olmak üzere toplam 13 kulüp faaliyeti yürütülmektedir.

         Okulumuzda disiplin olayları yok denecek kadar azdır. Bunda rehberlik servisinin etkisi büyüktür. Rehberlik servisimizde 3 rehber öğretmen görev yapmaktadır ve kriz anında müdahalenin yanı sıra önleyici rehberlik çalışmaları yapmaktadırlar. Rehber öğretmenler her veli toplantısında branş öğretmenleri gibi velilere öğrenciler hakkında bilgi vermekte, bunun yanı sıra velilere yönelik anne baba eğitimi, öğrenci psikolojisi, ergenlik dönemi gelişim özellikleri vb. konularda eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedirler. Ancak okul veli işbirliği yeterli düzeyde değildir. Velilerin okula katkısının sağlanmasında zorluk çekilmektedir. Velilerimizin sosyo-ekonomik düzeyi orta seviyenin biraz altındadır ve az sayıda memur, çoğunluk ise işçi ve gelir seviyesi düşük serbest meslek sahibi kişilerden oluşmaktadır.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 13.03.2018 - Güncelleme: 13.03.2018 11:04 - Görüntülenme: 111
  Beğen | 0  kişi beğendi